RANKING KONT WALUTOWYCH

Konta walutowe posiada w zasadzie każdy liczący się bank w Polsce. W większości przypadków prowadzone są w 4 głównych walutach: USD, EUR, GBP, CHF.

Oczywiście różnią się od siebie parametrami, co ostatecznie decyduje o ich atrakcyjności. Jakie czynniki wpływają na to, czy dana oferta jest korzystna?

 • brak wymogu posiadania konta osobistego
 • brak wymogu regularnych wpłat na rachunek, lub utrzymywania na nim określonego salda
 • bezpłatne prowadzenie
 • wysokość prowizji za wypłaty z bankomatów za granicą
 • wysokość pozostałych opłat (przelewy wychodzące, przychodzące)
 • spread

Spread – jest to różnica, wynikająca z kursu zakupu i sprzedaży waluty (np. bank dokonuje zakupu waluty po 4,50 zł za jednostkę, a potem sprzedaje ją po 4,70 zł – spread będzie wynosił w tym przypadku 0,20 zł).

Jaki z tego wniosek? Im wartość spreadu (najczęściej wyrażana procentowo) będzie mniejsza, tym oczywiście lepiej dla klienta.

RANKING KONT WALUTOWYCH – LUTY 2024

1

Konto w Alior Kantor

Konto 0 zł
Karta 0 zł
Waluty 20
🏛️ Konto
🎫 Karta
🏧 Bankomaty / gotówka
💸 Przelewy
 • Waluty: EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY
 • Miesięczna opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • Wymóg posiadania konta osobistego w banku: NIE
 • Spread dla głównych walut:
 • USD: 0,67%
 • EUR, GBP, CHF: 0,69%
 • Mastercard Debit do rachunku w EUR, USD, CHF, GBP, SEK, NOK, JPY, DKK, CZK, CAD, HUF, AUD, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY
 • Płatności mobilne: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY
 • Opłata za wydanie karty: 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę: 0 zł
 • Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce:
 • pierwsza wypłata w miesiącu: 0 zł (tylko w PLN)
 • druga i każda kolejna wypłata w miesiącu (tylko w PLN): 9 zł
 • Wypłata gotówki w bankomatach za granicą:
 • pierwsza wypłata w miesiącu: 0 zł
 • druga i każda kolejna wypłata w miesiącu: 9 zł
 • Wpłata gotówki w oddziale banku: 0 zł
 • Przelew krajowy online:
 • 0 zł – jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika
 • 30 zł – jeśli kwota przelewu jest wyższa od wartości Licznika (opcja SHA i BEN)
 • 100 zł (opcja OUR)

Licznik – to narzędzie sumujące wszystkie środki kupione przez klienta w kantorze. Np. zakup 100 dolarów sprawia, że wartość Licznika wynosi 100 jednostek.

 • Przelew zagraniczny SWIFT:
 • 0 zł – jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika
 • 30 zł – jeśli kwota przelewu jest wyższa od wartości Licznika (opcja SHA i BEN)
 • 100 zł (opcja OUR)
 • Przelew europejski SEPA: 0 zł
 • Przelew walutowy przychodzący:
 • 0 zł
 • przelew przychodzący z tytułu emerytury / renty zagranicznej: 80 zł
SPRAWDŹ ➔
2

eKonto walutowe

Konto 0 zł
Karta od 0 do 30 zł
Waluty 10
🏛️ Konto
🎫 Karta
🏧 Bankomaty / gotówka
💸 Przelewy
 • Waluty: EUR, USD, GBP, CHF, JPY, NOK, SEK, CZK, DKK, HUF
 • Miesięczna opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • Wymóg posiadania konta osobistego w banku: NIE (ale konto osobiste jest wymagane do zamówienia karty wielowalutowej)
 • Spread dla głównych walut:
 • EUR, USD, GBP: 6%
 • CHF: 3%
 • Kursy w mKantorze (mogą się różnić u każdego klienta):
 • EUR: 0,59%
 • USD: 0,64%
 • GBP: 0,52%
 • CHF: 0,58%
 • Karta VISA Classic (tylko do konta w EUR, GBP i USD)
 • Karta debetowa Visa / Mastercard do konta w PLN z usługą wielowalutową
 • Płatności mobilne: Google Pay, Apple Pay
 • Opłata za wydanie karty:
 • karta walutowa w EUR, USD, GBP: 30 zł
 • karta debetowa do konta PLN z usługą wielowalutową: 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę:
 • karta walutowa w EUR, USD, GBP: 30 zł na rok
 • karta debetowa do konta PLN z usługą wielowalutową – od 0 zł do 7 zł
 • Uniknięcie opłaty za kartę:
 • karta walutowa w EUR, USD, GBP – brak możliwości
 • warunki uniknięcia opłaty dla karty debetowej do konta w PLN z usługą wielowalutową zależą od posiadanego konta osobistego
 • Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce:
 • karta walutowa w EUR, USD, GBP: 5 zł
 • karta debetowa do konta PLN z usługą wielowalutową: od 0 zł do 7 zł
 • Wypłata gotówki w bankomatach za granicą:
 • karta walutowa w EUR, USD, GBP: 0 zł (+3% za przewalutowanie w przypadku wypłaty waluty innej niż waluta rozliczeniowa konta)
 • karta debetowa do konta PLN z usługą wielowalutową: 0 zł + 3,5% za przewalutowanie
 • Przelew krajowy online:
 • przelewy wewnętrzne: 0 zł
 • przelew zewnętrzny: 0,35% (min. 25 zł – maks. 200 zł)
 • Przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% (min. 25 zł – maks. 200 zł)
 • Przelew europejski SEPA: 0 zł
 • Przelew walutowy przychodzący: 0 zł
SPRAWDŹ ➔
3

Rachunek Walutowy

Konto 0 zł
Karta 1,50 zł / 7 zł
Waluty 3
🏛️ Konto
🎫 Karta
🏧 Bankomaty / gotówka
💸 Przelewy
 • Waluty: EUR, USD, GBP
 • Miesięczna opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • Wymóg posiadania konta osobistego w banku: NIE (ale konto osobiste jest wymagane do zamówienia karty wielowalutowej)
 • Spread dla głównych walut: 7%
 • Spread w ramach kantoru w Moim ING:
 • EUR: 0,89%
 • USD: 0,95%
 • GBP: 0,90%
 • Mastercard w EUR
 • Visa zbliżeniowa w PLN (wielowalutowa)
 • Płatności mobilne: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Visa Mobile
 • Opłata za wydanie karty: 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę:
 • Mastercard w EUR: 1,50 zł
 • Visa zbliżeniowa w PLN: 7 zł
 • Uniknięcie opłaty za kartę:
 • Mastercard w EUR – brak możliwości
 • Visa zbliżeniowa w PLN – należy wykonać transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł
 • Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce:
 • Mastercard w EUR: 0 zł z bankomatów ING i Planet Cash oraz 3% w pozostałych przypadkach
 • Visa zbliżeniowa w PLN: 0 zł z bankomatów ING i Planet Cash oraz od 0 zł do 5 zł w pozostałych przypadkach
 • Wypłata gotówki w bankomatach za granicą:
 • Mastercard w EUR: 3%
 • Visa zbliżeniowa w PLN: od 0 zł do 5 zł dla wypłat w EUR w krajach SEPA oraz 3% w pozostałych przypadkach
 • Wpłata / wypłata w oddziale banku: 10 zł / 10 zł
 • Przelew krajowy online:
 • przelewy wewnętrzne: 0 zł
 • przelew zewnętrzny: 40 zł
 • Przelew zagraniczny SWIFT: 40 zł
 • Przelew europejski SEPA: 0 zł
 • Przelew walutowy przychodzący: 0 zł
SPRAWDŹ ➔
4

Konto Walutowe

Konto 0 zł
Karta od 0 do 10 zł
Waluty 9
🏛️ Konto
🎫 Karta
🏧 Bankomaty / gotówka
💸 Przelewy
 • Waluty: EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF
 • Miesięczna opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • Wymóg posiadania konta osobistego w banku: NIE (ale konto osobiste jest wymagane do zamówienia karty wielowalutowej)
 • Bank wymaga posiadania minimalnego salda na koncie
 • Oprocentowanie:
 • USD, DKK, NOK, SEK: 0,1%
 • pozostałe rachunki: 0%
 • Spread dla głównych walut:
 • EUR, USD, GBP: 8%
 • CHF: 5,6%
 • Spread w ramach kantoru w iPKO:
 • EUR: 0,93%
 • USD: 1,09%
 • GBP: 0,91%
 • CHF: 1,01%
 • PKO Ekspres wielowalutowa (wydawana do kont osobistych – np. Konto za Zero)
 • Płatności mobilne: Apple Pay, HCE
 • Opłata za wydanie karty: 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę: od 0 zł do 10 zł (w zależności od posiadanego konta osobistego)
 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę zależy od posiadanego konta osobistego
 • Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce: od 0 zł do 10 zł (w zależności od posiadanego konta osobistego)
 • Wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 0 zł
 • Przelew krajowy online: 25 zł
 • Przelew zagraniczny SWIFT: 25 zł
 • Przelew europejski SEPA: 0 zł
 • Przelew walutowy przychodzący:
 • przelew SEPA: 0 zł
 • pozostałe przelewy: 11 zł
 • zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe: 15 zł
SPRAWDŹ ➔
5

Konto24 walutowe

Konto 0 zł / 10 zł
Karta od 0 do 9 zł
Waluty 4
🏛️ Konto
🎫 Karta
🏧 Bankomaty / gotówka
💸 Przelewy
 • Waluty: EUR, USD, GBP, CHF
 • Miesięczna opłata za prowadzenie konta:
 • 0 zł – jeśli saldo konta jest wyższe lub równe 20 EUR, USD, CHF, GBP
 • 10 zł – jeżeli saldo jest niższe niż 20 EUR, USD, CHF, GBP lub konto służy do spłaty kredytu walutowego
 • Wymóg posiadania konta osobistego w banku: NIE (ale konto osobiste jest wymagane do zamówienia karty wielowalutowej)
 • Spread dla głównych walut:
 • EUR, USD, GBP: 7%
 • CHF: 2%
 • Spread w ramach Kantoru Santander:
 • EUR: 0,75%
 • USD: 0,82%
 • GBP: 0,66%
 • CHF: 0,73%
 • Karta Mastercard – tylko do kont w EUR, USD i GBP
 • Karta Visa / Mastercard wielowalutowa do osobistego Konta Santander
 • Płatności mobilne: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPay, Xiaomi Pay
 • Opłata za wydanie karty: 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę:
 • 0,8 EUR / USD / GBP miesięcznie za kartę Mastercard EUR, USD lub GBP
 • 9 zł miesięcznie za kartę wielowalutową Visa / Mastercard
 • Uniknięcie opłaty za kartę:
 • Karta Mastercard EUR, USD, GBP – brak możliwości
 • Karta Visa / Mastercard wielowalutowa – należy wykonać kartą min. 1 transakcję (osoby 13-25 lat) lub wykonać transakcje kartą / Blikiem na min. 300 zł (osoby powyżej 26 lat)
 • Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce: 

Karta Mastercard EUR, USD, GBP:

 • bankomaty Santander Bank: 0,25 EUR / USD / GBP
 • pozostałe bankomaty: 2,5 EUR / USD / GBP

Karta Visa / Mastercard wielowalutowa:

 • bankomaty Santander Bank lub wszystkie, o ile klient nie ukończył 26 lat lub posiada aktywny Pakiet bankomatowy: 0 zł
 • pozostałe bankomaty: 3 zł
 • Wypłata gotówki w bankomatach za granicą:
 • Karta Mastercard EUR, USD, GBP: 2,5 EUR / USD / GBP + 2,8% za przewalutowanie w przypadku wypłaty waluty innej niż waluta rozliczeniowa konta
 • Karta Visa / Mastercard wielowalutowa: 10 zł lub 0 zł dla osób poniżej 26 lat i osób z włączonym Pakietem bankomatowym + 2,8% za przewalutowanie w przypadku wypłaty waluty innej niż waluta rozliczeniowa konta
 • Wpłata / wypłata gotówki w oddziale banku: 0 zł / 0 zł
 • Przelew krajowy online: 0,2% (min. 20 zł – maks. 200 zł)
 • Przelew zagraniczny SWIFT: 0,2% (min. 20 zł – maks. 200 zł)
 • Przelew europejski SEPA: 0 zł
 • Przelew walutowy przychodzący (opłata dot. opcji podziału kosztów i opcji, w której koszty pokrywa odbiorca):
 • przelewy europejskie SEPA: 5 zł
 • pozostałe: 10 zł
 • zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe: 35 zł
SPRAWDŹ ➔
6

Konto Walutowe

Konto warianty
Karta 1 EUR
Waluty 4
🏛️ Konto
🎫 Karta
🏧 Bankomaty / gotówka
💸 Przelewy
 • Waluty: EUR, USD, GBP, CHF
 • Miesięczna opłata za prowadzenie konta: 0 lub 1 EUR / 1 GBP / 2 USD / 2 CHF
 • opłata nie jest pobierana, jeśli konto zostało założone przez bankowość elektroniczną Millenet lub służy do obsługi kredytu walutowego
 • Wymóg posiadania konta osobistego w banku: TAK
 • Spread dla głównych walut:
 • EUR, USD, CHF: 6-6,1%
 • GBP: 6,5%
 • Karta Millennium Mastercard Voyager (do konta w EUR)
 • Płatności mobilne: Google Pay, Apple Pay, HCE
 • Opłata za wydanie karty: 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę: 1 EUR – opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym wydano kartę
 • Brak możliwości uniknięcia opłaty za kartę
 • Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce: 
 • bankomaty własne: 0 EUR
 • Santander Bank Polska i Planet Cash: 0,2 EUR
 • pozostałe bankomaty: 1,5 EUR
 • Wypłata gotówki w bankomatach za granicą:
 • w EUR na terenie państw EOG: 1,5 EUR
 • pozostałe: 2 EUR
 • Wpłata gotówki w oddziale banku: 0 zł
 • Przelew krajowy online: 0,5% (min. 20 zł – maks. 125 zł)
 • Przelew zagraniczny SWIFT: 0,5% (min. 20 zł – maks. 125 zł)
 • Przelew europejski SEPA: 0 zł
 • Przelew walutowy przychodzący: 0 zł
SPRAWDŹ ➔

Konto walutowe – dla kogo opłacalne?

Rachunki w walucie obcej, działają na podobnej zasadzie do tradycyjnych kont, prowadzonych w PLN. Zgodnie z ich nazwą i przeznaczeniem, zamiast złotówek – na rachunku właściciela, gromadzone są środki w walucie zagranicznej.

Posiadając taki produkt, klient może dokonywać wpłat/wypłat pieniędzy, korzystać z bankomatów w kraju i za granicą, dokonywać przelewów, zakładać dodatkowe lokaty i konta oszczędnościowe w walucie obcej.

Głównym atutem jest jednak fakt, że dokonując transakcji w danej walucie, środki nie są zależne od kursów walut (w przypadku zwykłego ROR-u, kwota operacji musiałaby być najpierw przewalutowana).

Do konta walutowego, wydawana jest standardowo karta płatnicza. „Plastik” umożliwia płatności w punktach naziemnych, w internecie, oraz wypłaty z terminali w Polsce i za granicą.

Aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie najlepiej założyć konto walutowe, należy wcześniej przeanalizować swoje nawyki i praktyki finansowe.

Dla części klientów priorytetem mogą być np. przelewy zagraniczne, dla innych – wypłaty z bankomatów za granicą. I to właśnie poszczególne parametry rachunku oraz potrzeby klientów, będą decydować o atrakcyjności danego rachunku.

Konto walutowe szczególnie przyda się osobom, które z różnych powodów, dokonują transakcji w zagranicznych jednostkach pieniężnych:

 • praca za granicą i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia
 • zagraniczna emerytura lub inne świadczenie
 • zawodowe delegacje
 • wymiana uczniowska/studencka
 • wyjazdy wakacyjne/urlopy/podróże
 • kredyt w walucie obcej
 • inwestowanie za granicą
 • zakupy na zagranicznych platformach (np. eBay, Amazon, Aliexpress, itp.)
5/5 - 2 głosów
Ranking kont