RANKING KONT WALUTOWYCH

RANKING KONT WALUTOWYCH

Rachunki w walucie obcej, działają na podobnej zasadzie do tradycyjnych kont, prowadzonych w PLN. Zgodnie z ich nazwą i przeznaczeniem, zamiast złotówek – na rachunku właściciela, gromadzone są środki w walucie zagranicznej.

Posiadając taki produkt, klient może dokonywać wpłat/wypłat pieniędzy, korzystać z bankomatów w kraju i za granicą, dokonywać przelewów, zakładać dodatkowe lokaty i konta oszczędnościowe w walucie obcej.

Głównym atutem jest jednak fakt, że dokonując transakcji w danej walucie, środki nie są zależne od kursów walut (w przypadku zwykłego ROR-u, kwota operacji musiałaby być najpierw przewalutowana).

Do konta walutowego, wydawana jest standardowo karta płatnicza. „Plastik” umożliwia płatności w punktach naziemnych, w internecie, oraz wypłaty z terminali w Polsce i za granicą.

Zastanówmy się więc, dla kogo rachunek dewizowy może być opłacalny?

Konto walutowe szczególnie przyda się osobom, które z różnych powodów, dokonują transakcji w zagranicznych jednostkach:

 • praca za granicą i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia
 • zagraniczna emerytura lub inne świadczenie
 • zawodowe delegacje
 • wymiana uczniowska/studencka
 • wyjazdy wakacyjne/urlopy/podróże
 • kredyt w walucie obcej
 • inwestowanie za granicą
 • zakupy na zagranicznych platformach (np. eBay, Amazon, Aliexpress, itp.)


Na co zwrócić uwagę, wybierając konto walutowe?

Rachunki dewizowe, posiada w zasadzie każdy liczący się bank w Polsce. W większości przypadków, prowadzone są w 4 głównych walutach: USD, EUR, GBP, CHF.

Oczywiście różnią się od siebie parametrami, co ostatecznie decyduje o ich atrakcyjności. Jakie czynniki wpływają na to, czy dana oferta jest korzystna?

 • brak wymogu posiadania konta osobistego
 • brak wymogu regularnych wpłat na rachunek, lub utrzymywania na nim określonego salda
 • bezpłatne prowadzenie
 • wysokość prowizji za wypłaty z bankomatów za granicą
 • wysokość pozostałych opłat (przelewy wychodzące, przychodzące)
 • spread

Spread – jest to różnica, wynikająca z kursu zakupu i sprzedaży waluty (np. bank dokonuje zakupu waluty po 4,50 zł za jednostkę, a potem sprzedaje ją po 4,70 zł – spread będzie wynosił w tym przypadku 0,20 zł).

Jaki z tego wniosek? Im wartość spreadu (najczęściej wyrażona procentowo) będzie mniejsza, tym lepiej dla klienta.

RANKING KONT WALUTOWYCH – 17 LIPCA

Ranking kont walutowych - 1 miejsce

RANKING KONT WALUTOWYCH – NEST WALUTA
 • Dostępne waluty: EUR, USD, GBP.
 • Opłata za otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Oprocentowanie konta – brak.
 • Wymóg posiadania konta osobistego – nie.
 • Spread – 7%.
 • Ale w ramach usługi korzystnych przewalutowań, spread wynosi tylko 1,2% (miesięczna aktywacja usługi kosztuje 0,3 EUR/0,35 USD/0,2 GBP – opłata pobierana tylko z jednego konta).
 • Karty płatnicze: Visa Classic EU, USD, GBP oraz karta V Pay.
 • Opłata za wydanie karty: 0 – jeśli do konta w złotówkach nie wydano karty, w przeciwnym razie 5 EUR/6 USD/4 GBP.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty: 0 zł – jeśli do konta w złotówkach nie wydano karty, w przeciwnym razie 5 EUR/6 USD/4 GBP – miesięcznie.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – 1 EUR/1,3 USD/0,8 GBP.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 0 + 3% za ewentualne przewalutowanie transakcji.
 • Krajowy przelew w walucie online – 3 EUR/4 USD/2,5 GBP.
 • Przelew zagraniczny – 3 EUR/4 USD/2,5 GBP.
 • Przelew europejski (SEPA) – 0 zł dla konta EUR.
 • Opłata za walutowy przelew przychodzący – 0 zł.
 • Możliwość otwarcia walutowego konta oszczędnościowego w EUR, USD i GBP z oprocentowaniem 0,1%.
 • Możliwość otwarcia lokaty walutowej w EUR, USD, GBP z oprocentowaniem 0,1%.
 • Otwieranie konta walutowego, odbywa się za pomocą formularza konta osobistego (nie ma obowiązku otwierania go). Rachunek walutowy wybieramy na 3 etapie składania wniosku.
 • Konto można założyć na tej stronie Nest Bank.


Ranking kont walutowych - 2 miejsce

RANKING KONT WALUTOWYCH – RACHUNEK WALUTOWY ING
 • Dostępne waluty: EUR, USD, GBP.
 • Opłata za otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Oprocentowanie konta – brak.
 • Wymóg posiadania konta osobistego – nie.
 • Spread – 6%.
 • Kantor wymiany walut w ramach którego można transferować środki pomiędzy kontami na atrakcyjnych warunkach – spread wynosi tylko 0,90%.
 • Karta płatnicza: Maestro w EUR. Opłata za wydanie karty – 0 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty Maestro – 1,50 zł/mc.
 • Alternatywnie można zamówić kartę wielowalutową Visa PLN (płatności internetowe oraz zbliżeniowe). Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty Visa PLN – 7 zł. Można jej uniknąć, wykonując transakcje kartą na min. 300 zł.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce: 0 zł – bankomaty ING i Planet Cash oraz 3% pozostałe bankomaty.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 3%.
 • Krajowy przelew w walucie online – 40 zł.
 • Przelew zagraniczny – 40 zł.
 • Przelew europejski (SEPA) – 5 zł.
 • Opłata za walutowy przelew przychodzący – 0 zł.
 • Możliwość otwarcia walutowego konta oszczędnościowego w EUR, USD i GBP z oprocentowaniem do 0,25%.
 • Możliwość otwarcia lokaty walutowej w EUR, USD z oprocentowaniem do 0,3%.
 • Konto walutowe przez internet może otworzyć tylko klient ING, np. posiadacz Konto z Lwem Direct.


Ranking kont walutowych - 3 miejsce

RANKING KONT WALUTOWYCH – eMAX WALUTOWY mBANK
 • Dostępne waluty: EUR, USD, GBP, CHF.
 • Opłata za otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Oprocentowanie konta – 0,3% – GBP, USD.
 • Wymóg posiadania konta osobistego – tak.
 • Spread – 5,25% (niższy dla CHF).
 • Karty płatnicze: VISA Classic do rachunku w EUR, GBP i USD.
 • Opłata za wydanie karty – 30 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty – 30 zł rocznie (pierwszy rok użytkowania karty jest bezpłatny).
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – 5 zł.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 0 + 3% za ewentualne przewalutowanie transakcji.
 • Krajowy przelew w walucie online – 0 zł wewnętrzne oraz 0,35% + 5 zł pozostałe przelewy.
 • Przelew zagraniczny – 0,35% + 5 zł.
 • Przelew europejski (SEPA) – 5 zł.
 • Opłata za walutowy przelew przychodzący – 0 zł.
 • Możliwość otwarcia lokaty walutowej w EUR, USD i GBP z oprocentowaniem do 0,8%.
 • Konto można założyć na tej stronie mBank.


Ranking kont walutowych - 4 miejsce

RANKING KONT WALUTOWYCH – T-MOBILE KONTO WALUTOWE
 • Dostępne waluty: EUR, USD, GBP, CHF.
 • Opłata za otwarcie rachunku – 0 zł.
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 zł.
 • Oprocentowanie konta – brak.
 • Wymóg posiadania konta osobistego – tak (sprawdź analizę Konto Freemium).
 • Spread – 8,1% (niższy dla CHF).
 • Karty płatnicze do wyboru: Debit MasterCard PayPass (tylko do kont w EUR, USD oraz GBP), karta MasterCard NFC, naklejka zbliżeniowa.
 • Opłata za wydanie karty: 10 zł – MC, NFC – 0 zł, naklejka zbliżeniowa – 15 zł.
 • Miesięczna opłata za użytkowanie karty: 0 zł.
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – 0 zł.
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 0 zł.
 • Krajowy przelew w walucie online – 0 zł.
 • Przelew zagraniczny – 30 zł.
 • Przelew europejski (SEPA) – 5 zł.
 • Opłata za walutowy przelew przychodzący – 0 zł (wyj. emerytura/renta – 80 zł).
 • Możliwość otwarcia walutowego konta oszczędnościowego w EUR, USD, GBP i CHF z oprocentowaniem do 0,4%.
 • Możliwość otwarcia lokaty walutowej w EUR, USD, GBP i CHF z oprocentowaniem do 1,05%.
 • Konto walutowe online mogą otworzyć tylko posiadacze rachunku osobistego w T-Mobile Usługi Bankowe.


Ranking kont walutowych - 5 miejsce

RANKING KONT WALUTOWYCH – KONTO24 WALUTOWE BZ WBK
 • Dostępne waluty: EUR, USD, GBP, CHF
 • Opłata za otwarcie rachunku – 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 0 (jeżeli saldo jest równe lub wyższe 20 jednostkom danej waluty, w przeciwnym wypadku opłata wynosi – 2 EUR/USD/GBP/CHF)
 • Oprocentowanie konta – brak
 • Wymóg posiadania konta osobistego – nie
 • Spread – 5,75% (niższy dla CHF)
 • Platforma eFX służąca do wymiany walut pomiędzy własnymi rachunkami
 • Karty płatnicze: MasterCard tylko do kont w EUR, USD oraz GBP
 • Opłata za wydanie karty: 0 (ale 3 EUR/GBP/USD za wznowienie karty)
 • Opłata za użytkowanie karty: opłata roczna – 10 EUR/GBP/USD
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – 0,25 EUR/USD/GBP – bankomaty BZ WBK i partnerskie oraz 2,5 EUR/USD/GBP – pozostałe
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 2,5 EUR/USD/GBP + 2,8% za ewentualne przewalutowanie transakcji
 • Krajowy przelew w walucie online – 0,2%
 • Przelew zagraniczny – 0,2%
 • Przelew europejski (SEPA) – 8 zł
 • Opłata za walutowy przelew przychodzący (w przypadku podziału kosztów oraz w przypadku pokrycia kosztów przez odbiorcę):
 • 35 zł za zagraniczne świadczenia rentowo-emerytalne
 • 5 zł przelewy europejskie
 • 10 zł pozostałe przelewy
 • Możliwość otwarcia walutowego konta oszczędnościowego w EUR, USD i GBP z oprocentowaniem do 0,3%
 • Możliwość otwarcia lokaty walutowej w EUR, USD, GBP i CHF z oprocentowaniem do 0,6%


Ranking kont walutowych - 6 miejsce

RANKING KONT WALUTOWYCH – RACHUNEK WALUTOWY PKO BP
 • Dostępne waluty: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK
 • Opłata za otwarcie rachunku – 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 6,90 zł lub 0 zł (jeżeli do konta została wydana karta płatnicza lub jesteś posiadaczem rachunków ZŁOTE KONTO i PLATINIUM)
 • Bank wymaga utrzymywania minimalnego salda na rachunku
 • Oprocentowanie konta – USD, DKK, NOK, SEK – 0,1%
 • Wymóg posiadania konta osobistego – nie
 • Spread – 5,15%
 • Karty płatnicze: VISA (tylko do kont w EUR, USD oraz GBP)
 • Opłata za wydanie karty – 6 EUR, 8 USD, 5 GBP
 • Opłata za użytkowanie karty – opłata roczna 6 EUR, 8 USD, 5 GBP (w pierwszym roku nie jest naliczana)
 • Wypłata z bankomatów w Polsce – 1,5 EUR/USD/GBP
 • Wypłata z bankomatów za granicą – 1,5 EUR/USD/GBP
 • Krajowy przelew w walucie online – 0,15%
 • Przelew zagraniczny – 0,15%
 • Przelew europejski (SEPA) – 8 zł
 • Opłata za walutowy przelew przychodzący – gdy koszty ponosi odbiorca: europejski – 5 zł, pozostałe przelewy – 11 zł oraz świadczenia emerytalno-rentowe – 20 zł
 • Możliwość otwarcia walutowego konta oszczędnościowego w EUR, USD i CHF z oprocentowaniem do 0,75%
 • Brak możliwości otwarcia konta walutowego online.


Ocena internautów
[Ogółem: 43 Średnio: 4.5]