KONTO FIRMOWE ONLINE

Konto firmowe to specjalny rodzaj rachunku bankowego, przeznaczony dla przedsiębiorców. Za jego pośrednictwem można realizować poszczególne transakcje związane z działalnością gospodarczą, takie jak wpłaty i wypłaty czy płatności za faktury.

Konto tego typu zwiększa wygodę planowania firmowego budżetu oraz zarządzania przepływami pieniężnymi. Proces jego zakładania jest bardzo prosty, przez co w praktyce niewiele różni się od otwierania zwykłego konta osobistego.

Pewne istotne różnice występują jednak na etapie uzupełniania formularza, dlatego warto mieć je na uwadze przed złożeniem wniosku.

Konto firmowe czy osobiste?

Konto firmowe jest obecnie jednym ze standardowych produktów bankowych, bardzo często zakładanym jeszcze na etapie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.

Wiele osób zastanawia się, czy do czynności związanych z zarządzaniem finansami firmy można wykorzystać zwykły rachunek osobisty.

W praktyce jest to możliwe, jednak dotyczy wyłącznie przedsiębiorców niezatrudniających pracowników oraz nierozliczających podatku VAT. Aby zastosować konto osobiste do rozliczeń firmowych, trzeba też być jego jedynym posiadaczem.

Z rozwiązaniem tym faktycznie wiążą się pewne zalety, takie jak niższe opłaty i prowizje. Zwykły rachunek osobisty nie zawsze jednak nadaje się do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa.

Istotnym utrudnieniem jest chociażby pomieszanie wydatków prywatnych i firmowych, prowadzące do problemów z kontrolowaniem zgromadzonych środków.

Każdy wydatek związany z działalnością gospodarczą trzeba też udokumentować, a posiadanie osobnego rachunku dla firmy znacząco to ułatwia.

Konto firmowe może też znacząco uprościć współpracę z kontrahentami. Wiele podmiotów unika transakcji z przedsiębiorcami nieposiadającymi takiego rachunku, ze względu na brak możliwości wykonania płatności podzielonej – split payment.

Kolejną kwestią pozostaje podatek Belki, ponieważ środki przechowywane na rachunku osobistym podlegają opodatkowaniu od dochodów kapitałowych.

Nie bez znaczenia pozostają zapisy występujące w regulaminie banku, który może zakazywać korzystania z konta osobistego do rozliczeń w ramach działalności gospodarczej.

Do tego dochodzi również fakt, że z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw wszystkie małe, średnie i duże firmy mają obowiązek posiadania rachunku firmowego.

Konieczne jest też rozliczanie się za jego pośrednictwem w sytuacji, gdy stroną transakcji jest inny podmiot lub jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. złotych.

Jak założyć konto firmowe?

Proces zakładania konta firmowego jest w przypadku większości banków bardzo prosty. Podstawę stanowi złożenie odpowiedniego wniosku, co zajmuje tylko kilka minut. Dokument ten nie różni się on znacząco od formularza, który trzeba wypełnić w przypadku otwierania tradycyjnego rachunku dla klientów indywidualnych.

Wszystkie informacje są odpowiednio chronione przez instytucję, ze względu na wysoki standard bezpieczeństwa. Przed wysłaniem formularza warto jednak się upewnić, że konto rzeczywiście zakładane jest na właściwej stronie.

Witryna powinna posiadać certyfikat SSL do szyfrowania danych, którego obecność potwierdza ikona zamkniętej kłódki przy pasku adresu w przeglądarce internetowej.

Warto pamiętać, że niektóre banki umożliwiają jednoczesne założenie firmy i konta firmowego. Takie usługi kierowane są do osób posiadających polskie obywatelstwo oraz adres zamieszkania w Polsce, a także pełną zdolność do czynności prawnych i ważny dowód osobisty. Warunkiem jest też brak zakazu prowadzenia działalności gospodarczej orzeczonego przez sąd.

Z takiej oferty mogą korzystać osoby, które nie posiadają jeszcze firmy zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W większości banków, proces zakładania działalności gospodarczej razem z kontem firmowym ogranicza się do wypełnienia wniosku oraz podpisania go za pomocą Profilu Zaufanego.

Takie rozwiązanie nie wymaga aktualizacji wpisu CEIDG o numer rachunku, ponieważ wniosek automatycznie przekazywany jest do rejestru. Po nadaniu numerów NIP i REGON przez odpowiednie urzędy, przedsiębiorca od razu otrzymuje dostęp do konta firmowego. Jego numer jest natomiast bezpośrednio uzupełniany we wpisie CEIDG.

Co jest potrzebne do założenia konta firmowego w banku? 

We wniosku o konto firmowe należy podać przede wszystkim dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, kraj urodzenia, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres e-mail czy numer telefonu komórkowego.

Konieczne jest też wyrażenie zgody na kontakt ze strony banku. Warto pamiętać, że instytucje wymagają od przedsiębiorców dodatkowych informacji przy zakładaniu konta firmowego.

Dotyczy to wielu danych, w tym:

  • pełnej nazwy firmy,
  • numeru NIP lub REGON,
  • adresu siedziby przedsiębiorstwa lub adresu doręczeń,
  • adresu zamieszkania właściciela,
  • adresu korespondencyjnego oraz adresu dostarczenia umowy.

Bank może ponadto poprosić o podanie numeru głównej działalności PKD, loginu do bankowości internetowej, informacji o rodzaju działalności i daty jej rozpoczęcia czy dodatkowych danych – np. o fakcie prowadzenia kantoru.

Jeżeli przedsiębiorca posiada kompletny wpis do CEIDG, niektóre dane  mogą zostać automatycznie uzupełnione we wniosku. W takim przypadku nie ma potrzeby wpisywania takich informacji ręcznie.

Proces zakładania konta firmowego wiąże się też z koniecznością spełnienia kilku formalności prawnych. Przedsiębiorca musi udzielić informacji o ewentualnym fakcie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.

Z uwagi na Ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, należy też podać dodatkowe dane o dochodach firmy.

Dotyczą one miesięcznych obrotów na koncie, procentu obrotu gotówką czy średniej wartości pojedynczej transakcji. Przedsiębiorca może również zostać zapytany o obowiązki podatkowe w innych krajach, niż Polska.  

Jakie usługi dodatkowe może obejmować konto firmowe?

Składając wniosek o rachunek firmowy, przedsiębiorca może zadecydować o rodzaju powiązanej z nim karty. Istnieje też możliwość otwarcia konta bez karty, co wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu. Z rachunkiem firmowym często powiązane są również inne usługi i produkty.

Do popularnych ofert należą konta z terminalem płatniczym, a także produktem kredytowym z dowolną formą finansowania dla firm. Bank może też zaproponować unikalne funkcjonalności w ramach bankowości elektronicznej, które dotyczą np. księgowości, faktur czy zarządzania finansami przez internet.

Niektóre oferty obejmują również możliwość założenia subkonta czy konta walutowego. Rachunek firmowy da się też oczywiście założyć bez żadnych usług dodatkowych.

W jaki sposób można zawrzeć z bankiem umowę o konto firmowe?

Banki udostępniają różne metody zawarcia umowy o konto firmowe. Proces ten można przeprowadzić zarówno w stacjonarnym oddziale, jak i przez internet.

To pierwsze rozwiązanie polecane jest osobom, które chcą wyjaśnić ewentualne wątpliwości na miejscu i osobiście przejść z konsultantem przez wszystkie etapy.

Zakładanie konta firmowego przez internet wiąże się natomiast z niemałą wygodą, ponieważ cały proces odbywa się bez wychodzenia z domu. Formę podpisania umowy należy wybrać jeszcze na etapie składania wniosku.  

Do najczęściej praktykowanych rozwiązań należy weryfikacja tożsamości przez kuriera. W tym przypadku umowa dostarczana jest pod wskazany adres, a po złożeniu wszystkich podpisów trafia z powrotem do banku.

Kurier weryfikuje tożsamość klienta w ustalonym terminie, a konto firmowe zwykle jest aktywowane w ciągu kilku dni od daty wizyty. Niektóre banki pozwalają też na zawarcie umowy 100% online. W takim przypadku umowa potwierdzana jest przelewem weryfikacyjnym na symboliczną kwotę, który trzeba zrealizować z prywatnego rachunku.

Konto firmowe założone online może być aktywowane praktycznie natychmiast. Warunkiem jest wcześniejsza weryfikacja prywatnego rachunku, a także pełna zgodność zawartych w nim danych z informacjami podanymi we wniosku.

Innym rozwiązaniem może być założenie konta firmowego za pomocą e-dowodu osobistego, czyli elektronicznego dokumentu tożsamości. W tym przypadku do potwierdzenia danych potrzebna jest zwykle aplikacja mobilna.

Załóż konto firmowe online w jednym z wybranych banków:

1. Santander Bank – Konto Firmowe Online w promocji z 2700 zł premii

2. Bank Pekao – Konto Przekorzystne Biznes w promocji z 2000 zł premii

3. Nest Bank – BIZnest Konto w promocji z 900 zł premi

4. Bank Millennium – Konto Mój Biznes w promocji z 2000 zł premii

5. mBank – mBiznes Konto Standard w promocji z 1000 zł premii i BEZTERMINOWYM zwolnieniem z opłat

6. Alior Bank – iKonto Biznes w promocji z 3550 zł premii

7. PKO BP – Konto Firmowe z 2-letnim zwolnieniem z opłat

Ile trwa założenie konta firmowego w banku?

Proces zakładania konta firmowego w banku ogranicza się do złożenia wniosku oraz podpisania umowy. Cała procedura trwa maksymalnie kilka dni (w zależności od wybranej formy weryfikacji tożsamości).

Warto jednak pamiętać, że otwarcie takiego rachunku już po zarejestrowaniu prowadzonej działalności w ewidencji wymaga zgłoszenia tego faktu do rejestru, w którym jest zarejestrowana firma.
 
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie muszą składać oddzielnych zgłoszeń do urzędu skarbowego i ZUS.

W takim przypadku fakt założenia rachunku firmowego można przekazać za pośrednictwem formularza, który aktualizuje wpis do CEIDG. Zmiany są wówczas automatycznie przekazywane do odpowiednich urzędów, dzięki czemu nie trzeba osobiście ich odwiedzać.  

Jeżeli natomiast przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, informację o numerze konta firmowego powinien zgłosić do urzędu skarbowego za pomocą formularza NIP-8 – https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1478

Dokumentem obowiązującym w przypadku spółek cywilnych jest z kolei NIP-2. Jeżeli natomiast konto firmowe jest zakładane przed faktycznym zarejestrowaniem działalności, przedsiębiorca może od razu wpisać uzyskany numer rachunku we wniosku o wpis do CEIDG – https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/736

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze konta firmowego?

Konto firmowe zawsze powinno odpowiadać potrzebom prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie praktycznie wszystkie banki funkcjonujące na rynku posiadają w swojej ofercie rachunki specjalnie przystosowane do wymagań przedsiębiorców.

Przy ich wyborze warto wziąć pod uwagę opłaty za otwarcie i prowadzenie konta, a także kwoty przelewów oraz wpłat i wypłat gotówki w oddziałach danej instytucji. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość korzystania z kart płatniczych oraz dostępność bankomatów i wpłatomatów.

Dla przedsiębiorcy:

5/5 - 1 głosów
Ranking kont