KONTO FIRMOWE BNP PARIBAS

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki znajdą w ofercie BNP Paribas ofertę, która zasługuje na uwagę.

Zawiera ona między innymi bankowość internetową, którą można dopasować do swoich potrzeb, a dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z różnych form finansowania.

Konto firmowe BNP Paribas – opłaty

Oferta Konta Otwartego na Biznes dedykowana jest przede wszystkim osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkom:

 • cywilnym;
 • jawnym;
 • partnerskim;
 • komandytowym;
 • komandytowo-akcyjnym;
 • akcyjnym;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodatkowym warunkiem jest roczny przychód ze sprzedaży niższy niż 4 mln zł. Konto nie jest oprocentowane, a bank nie pobiera żadnych opłat związanych z jego otwarciem.

Miesięczne utrzymanie rachunku to koszt 15 zł, jednak bank daje sposób na uniknięcie jej. Wystarczy zapewnić średnie miesięczne saldo na rachunku w wysokości min. 3000 zł lub sumę miesięcznych wpływów wynoszącą min. 20 tys. zł.

Dla firm, które na rynku obecne są mniej niż 6 miesięcy bank oferuje bezpłatne korzystanie z konta przez pierwszy rok.

Karta płatnicza

BNP Paribas oferuje klientom dwa typu kart płatniczych do wyboru:

 • Mastercard Business;
 • Karta Mastercard Multiwalutowa Business.

Zarówno jedna jak i druga karta pozwala realizować transakcje internetowe i zbliżeniowe, jednak funkcja wielowalutowa dotyczy tylko Karty Mastercard Multiwalutowej Business.

Realizowanie transakcji internetowych jest zabezpieczone dodatkowo usługą 3D Secure. Opłata za wydanie kart nie jest pobierana, ale ich comiesięczna obsługa kosztuje 9 zł (dla karty Mastercard Business).

Bank nie pobierze opłaty za kartę w sytuacji, gdy zostaną nią wykonane transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie.

W przypadku Karty Mastercard Multiwalutowej Business miesięczna opłata uzależniona jest od miesięcznych wpływów na rachunek:

 • dla wpływów do 20 tys. zł opłata wynosi 10 zł;
 • dla wpływów w zakresie od 20 tys. zł do 100 tys. zł opłata wynosi 5 zł;
 • dla wypływów wyższych niż 100 tys. zł opłata nie jest pobierana.

Bankomaty i operacje gotówkowe

Warto korzystać z bankomatów własnych zlokalizowanych w oddziałach banku lub tych, które należą do sieci Euronet, ponieważ są one darmowe.

W przypadku korzystania z bankomatów obcych, bank pobiera prowizję w wysokości 1,5%, ale minimalna pobrana opłata to 10 zł.

Jeśli chodzi o prowizję pobieraną za wypłatę w bankomatach zagranicznych, to uzależniona jest ona od tego, którą kartę posiadamy.

Dla karty Mastercard Business opłata wynosi 1,5% (min. 10 zł), gdy używamy jej w strefie EOG. Korzystanie z pozostałych bankomatów wiąże się ze wzrostem prowizji do 3% (min. 10 zł).

Za wypłatę realizowaną przy użyciu Karty Mastercard Multiwalutowej Business w EUR/USD/GBP/CHF pobierana opłata wynosi odpowiednio 2 EUR/USD/GBP/CHF.

Wypłacanie złotówek w strefie EOG objęte jest prowizją wynosząca 1,5% (min. 10 zł), a w pozostałych bankomatach 3% (min. 10 zł).

Wpłaty realizowane przy użyciu wpłatomatów własnych banku są darmowe. Korzystając z urządzeń, które należą do sieci Planet Cash lub Euronet poniesiemy opłatę w wysokości 0,5% (min. 10 zł).

W ofercie banku nie znajdziemy również darmowej funkcji cashback. Bank ustalił prowizję od tego typu transakcji na 3%, jednak minimalna pobrana opłata to 10 zł.

Chcąc wpłacić/wypłacić gotówkę w placówce bankowej należy wiedzieć, że wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości miesięcznych wpływów na konto:

 • dla wpływów niższych niż 100 tys. zł prowizja wynosi 0,6% (min. 10 zł);
 • dla wpływów ponad 100 tys. zł prowizja to 0,4% (min. 10 zł).

Klienci biznesowi osiągający miesięczne wpływy wyższe niż 100 tys. mają możliwość zrealizowania dwóch pierwszych wpłat i wypłat w miesiącu za darmo.

Przelewy

Opłaty związane z realizowaniem przelewów również związane są z wysokością miesięcznych wpływów na rachunek bankowy.

Przedsiębiorstwa z wpływami nie przekraczającymi 20 tys. zł mogą skorzystać z puli dwudziestu darmowych przelewów zwykłych. Po wyczerpaniu jej koszt przelewu zwykłego to 1,50 zł.

Firmy osiągające wpływ wyższy niż 20 tys. zł, ale niższy niż 100 tys. zł mają do dyspozycji pulę 40 przelewów (każdy kolejny to koszt 0,90 zł).

Najkorzystniejsza opcja dotyczy tych firm, których miesięczne wpływy są wyższe niż 100 tys. zł. Mogą one realizować zwykłe przelewy za darmo bez limitu.

Te same warunki dotyczą przelewów europejskich SEPA, które także zaliczają się do puli darmowych przelewów. Wszyscy bez wyjątku mogą natomiast wykonywać przelewy do ZUS i US za darmo.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z opcji zlecania przelewów natychmiastowych powinni wiedzieć, że każda taka operacja zmniejsza budżet o 10 zł.

Bank BNP Paribas nie pobiera żadnych opłat za stałe zlecenia wewnętrzne, natomiast zlecenie na rachunek prowadzony w innej instytucji kosztuje 3 zł.

Przedsiębiorcy zapłacą także za polecenia zapłaty, choć kwota jest niewielka (1,50 zł). Mało korzystne jest zlecanie przelewów w placówkach banku. Każda taka operacja to koszt aż 15 zł.

Jeśli chodzi o opłaty związane z realizowaniem przelewów zagranicznych SWIFT, to ich wysokość zależy od miesięcznych wpływów firmy i wygląda następująco:

 • 75 zł – gdy firma osiąga wpływy niższe niż 20 tys. zł;
 • 50 zł – dla wpływów w przedziale 20 tys. zł – 100 tys. zł;
 • 25 zł – wpływy wyższe niż 100 tys. zł.
Do autoryzowania operacji wykorzystywać można bezpłatne kody SMS.

Koniecznie należy pamiętać o tym, że do puli bezpłatnych przelewów zaliczają się krajowe przelewy realizowane w PLN (zwykłe oraz split payment) oraz przelewy SEPA (także przyśpieszone) zlecone w aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym.

Pula darmowych przelewów nie obejmuje:

 • operacji wykonanych z konta walutowego i lokacyjnego;
 • przelewów natychmiastowych;
 • przelewów kierowanych do ZUS i US;
 • przelewów pochodzących ze zlecenia stałego lub polecenia zapłaty;
 • zagranicznych przelewów SWIFT i SORBNET.

Bankowość internetowa i aplikacja mobilna

Przedsiębiorcy, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej mogą korzystać z dwóch wariantów, które uzależnione są od ich potrzeb:

 • GOonline;
 • GOonline Biznes.

Serwis GOonline dedykowany jest małym firmom, które mogą w nim realizować podstawowe operacje bankowe jak m. in przelewy krajowe i zagraniczne, decydować o limitach transakcji, zarządzać funkcjonalnościami zbliżeniowymi i zmieniać PIN do karty.

Przedsiębiorcy korzystający z systemów finansowo-księgowych, które służą do automatycznego rozksięgowania operacji na rachunku mogą pobierać wyciągi w formacie MT940.

Serwis GOonline Biznes zawiera te same funkcjonalności, ale dodatkowo daje dostęp do pakietu narzędzi wspomagających prowadzenie firmy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z siedmiu modułów:

 • Rachunki;
 • Kredyty;
 • Mass collect;
 • Wnioski i dyspozycje;
 • Obsługa zlecceń;
 • Inkasa importowe;
 • Inkasa eksportowe.

Dzięki nim firma ma możliwość np. wygenerowania raportów z listy inkas czy identyfikacji płatności masowych. Już na pierwszy rzut oka widać, że funkcjonalność serwisu GOonline Biznes jest znacznie bardziej zaawansowana.

Przedsiębiorcy posiadający konto firmowe BNP mają także możliwość korzystania z internetowej platformy Goksięgowość, na której należy zarejestrować się osobno, ponieważ nie jest połączona z serwisem transakcyjnym.

Korzystać można z bezpłatnego pakietu ułatwiającego fakturowanie lub zdecydować się na opcję płatną obejmującą większą ilość modułów.

Dla przedsiębiorców korzystających z GOonline udostępniono możliwość korzystania z mobilnej aplikacji, która przeznaczona jest również dla klientów indywidualnych – GOmobile.

Pozwala ona na realizowanie przelewów, opłacanie faktur i spłacanie zadłużenia karty kredytowej. Klienci korzystający z bankowości GOonline Biznes mogą korzystać z dedykowanej im aplikacji GOmobile Biznes.

Dzięki niej mają możliwość zarządzania przelewami krajowymi oraz zagranicznymi (SEPA, Target 2), przelewami do odbiorców zdefiniowanych (ZUS, US), przeglądania historii wykonanych transakcji, podpisywania zleceń, generowania potwierdzeń wykonanych przelewów i sprawdzania aktualnych kursów walut.

Aplikację można zainstalować na smartfonach i smartwatchach, a logowanie odbywa się za pomocą kodu PIN lub biometrycznie (odcisk palca, skan twarzy).

Klienci mają możliwość korzystania z mobilnej autoryzacji transakcji, jednak wymaga to aktywnego mobilnego tokena. W ofercie BNP Paribas znajdziemy także płatności mobilne:

 • Google Pay;
 • Apple Pay;
 • Garmin Pay;
 • Fitbit Pay;
 • Swatch Pay.

Oferta oszczędnościowa

Klienci posiadający nadwyżkę finansową na bieżącym rachunku firmy mogą skorzystać z oferty oszczędnościowej, w której znajdziemy pomocniczy rachunek lokacyjny i firmowy depozyt.

BNP Paribas udostępnia lokatę w złotówkach, automatyczną Lokatę Overnight i lokatę waltową w dolarach amerykańskich.

Terminale płatnicze

Dla przedsiębiorców działających w branży handlowo-usługowej przygotowano ofertę zakupu terminala płatniczego za pośrednictwem banku.

Skorzystać można z urządzeń stacjonarnych, przenośnych lub opcji przekształcenia smartfona w terminal płatniczy. Aby to zrobić konieczne jest pobranie aplikacji Elavon SoftPos i zainstalowanie jej na wybranych urządzeniu.

Wysokość opłaty za korzystanie z aplikacji uzależniona jest od długości trwania umowy o terminal (2 lub 3 lata).

Ta sama zasada dotyczy ustalania wysokości opłat za transakcje kartami. Im dłużej trwa umowa, tym niższa jest opłata.

Oferta kredytowa

Rozwiązania oferowane przez BNP Paribas mogą być stosowane przez firmy już od pierwszego dnia ich działalności. Skorzystać można z:

 • kredytu obrotowego;
 • kredytu gotówkowego;
 • kredytu inwestycyjnego;
 • kredytu z gwarancją de minimis BGK;
 • kredytu przeznaczonego dla podmiotów, które starają się o dotacje unijne.

Przedsiębiorcy mają również możliwość wzięcia kredytu samochodowego lub zabezpieczonego hipoteką czy kaucją.

Dodatkowo klienci mogą wyrobić kartę kredytową Mastercard Business Standard, która pozwala na dostęp do stałej linii kredytowej.

W ramach przyznanego globalnego limitu można wyrobić dowolną ilość kart, a każda z nich może mieć indywidualny miesięczny i dzienny limit wydatków.

Faktoring

Pod względem faktoringu oferta BNP Paribas jest dość rozbudowana. Skorzystać można z faktoringu pełnego, niepełnego, jawnego, eksportowego, importowego, międzynarodowego oraz odwrotnego.

Minimalna wysokość limitu faktoringowego ustalono na 100 tys. zł, a maksymalna ustalana jest indywidualnie (podobnie jak wysokość zaliczki). Oprócz tego skorzystać można z dodatkowych pakietów usług.

Przykładem może być mikrofaktoring dedykowany małym firmom, Data Faktoring dla firm, które współpracują z wieloma małymi kontrahentami oraz Multi Lokal i PANEUROPEAN skierowane do firm międzynarodowych.

Bank oferuje również wsparcie w zakresie obsługi wierzytelności.

Leasing

W ofercie BNP Paribas znajdziemy klasyczne formy leasingu (finansowy, operacyjny i zwrotny) oraz pożyczkę leasingową.

Środki z leasingu mogą zostać wykorzystane w celu zakupu maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz środków transportu. Minimalna kwota finansowania wynosi 20 tys. zł, a podstawowy okres leasingu mieści się w przedziale 24 – 60 miesięcy.

Najwyższa kwota jaką można uzyskać ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości planowanego przedsięwzięcia. Leasing udostępniony jest na stopie procentowej stałej lub zmiennej z wkładem własnym już od 0%.

Autoplan

Ciekawą usługą z oferty banku jest Autoplan, który pozwala na wynajęcie dowolnego samochodu na okres 30 miesięcy z pełnym serwisem i ubezpieczeniem.

Z tej usługi skorzystać mogą przedsiębiorcy posiadający konto firmowe BNP, prowadzący działalność na uproszczonej i pełnej rachunkowości.

Program Rabatowy MamBonus

Powyższy program lojalnościowy banku BNP Paribas daje klientom korzystającym z kart debetowych i kredytowym dostęp do zniżek i rabatów oferowanych przez popularne marki współpracujące z bankiem.

Dodatkowo klienci, którzy realizują płatności bezgotówkowe przy użyciu karty kredytowej zdobywają punkty, które wymieniać można na nagrody rzeczowe.

Obsługa klienta, promocje, bonusy

Atutem oferty jest dostęp do platformy szkoleniowej przygotowanej we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, na której znajdziemy darmowe szkolenia i warsztaty obejmujące najważniejsze obszary działalności firmy.

Również strona internetowa banku zawiera poradniki i filmy instruktażowe skierowane do klientów.

Małym minusem są opisy poszczególnych produktów, w szczególności tych z oferty kredytowej. Niestety są one bardzo ogólnikowe i nie znajdziemy tam ważnych informacji jak np. wysokość marży czy waluta, w jakiej udzielany jest kredyt.

Wadą oferty jest to, że konto firmowe BNP rzadko jest objęte promocjami dedykowanymi nowym klientom.

Co prawda obecni klienci mogą liczyć na małe bonusy w postaci np. niższych opłat za korzystanie z wybranych produktów z oferty lub realizowanie pewnych transakcji, ale tego typu akcje są rzadkością.

Jak założyć konto firmowe BNP Paribas?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mogą otworzyć rachunek bez konieczności wychodzenia z domu.

W tym celu należy przygotować NIP lub REGON firmy, wypełnić wniosek na stronie banku i potwierdzić swoją tożsamość w czasie wideo rozmowy z konsultantem bankowym.

Po pozytywnej weryfikacji dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku zostaną przesłane przez Internet. Podpisanie umowy odbywa się zdalnie za pośrednictwem strony internetowej Autenti.com.

Inną możliwością jest załatwienie wszystkich formalności w placówce bankowej lub umówienie się na spotkanie z doradcą bankowym w wybranym miejscu poza oddziałem.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność zarejestrowaną jako spółka mogą otworzyć konto firmowe tylko w oddziale banku. Konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

 • umowa spółki;
 • kopia wniosku do KRS o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców z prezentatą sądu;
 • dokument, który stwierdza ustanowienie zarządu jeżeli nie wynika to bezpośrednio z uchwały zawartej w akcie notarialnym;
 • jednomyślna uchwała wspólników powołujących pełnomocnika reprezentującego spółkę (jeśli takowy istnieje);
 • REGON;
 • NIP;
 • oświadczenie o rzeczywistym beneficjencie.

W czasie otwierania konta wymagana jest obecność wszystkich reprezentantów wpisanych do KRS.

Konto firmowe BNP Paribas – opinia

Już na pierwszy rzut oka widać, że system naliczania opłat w BNP Paribas jest skomplikowany, co może być dużym problemem dla klientów chcących oszacować przybliżony koszt prowadzenia rachunku.

Prowizje, które stosuje bank uzależnione są od wpływów firmy, a niektóre z nich mają dodatkowo charakter procentowy. Powoduje to, że wpłacanie większych środków generuje wyższe opłaty.

Niektóre z nich można obniżyć, a czasem znieść całkowicie, jednak trzeba podjąć w tym celu pewne kroki i nieco się natrudzić.

Prowadzenie rachunku może być darmowe po utrzymaniu na nim określonego salda lub zapewnieniu konkretnego wpływu.

Podobna sytuacja dotyczy korzystania z karty płatniczej: bank nie pobierze za nią opłaty, gdy wykonamy transakcje na odpowiednią kwotę.

Bankomaty i wpłatomaty także mogą być bezpłatne, ale należy pamiętać o korzystaniu z odpowiednich urządzeń. Warto pamiętać o pulach darmowych przelewów, chociaż zawierają one również przelewy krajowe i SEPA.

Z pewnością należy docenić preferencyjne warunki cenowe, z których skorzystają nawet firmy z niewielkim stażem.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż 6 miesięcy przygotowano możliwość korzystania z konta przez rok za darmo.

Pod względem bankowości internetowej oferta BNP Paribas wypada bardzo korzystnie, a na rynku jest czymś innowacyjnym. System transakcyjny można dopasować do potrzeb firmy.

Korzystając z GOonline zrealizujemy podstawowe operacje, ale już GOonline Biznes sprawdzi w przypadku firm, które szukają zaawansowanych narzędzi ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dodatkowo w ofercie znajdziemy interesującą platformę, dzięki której można prowadzić księgowość samodzielnie. Dostępność usług uzależniona jest od wybranego pakietu, a klient sam decyduje co jest mu najbardziej potrzebne.

Niestety w przypadku aplikacji mobilnej nie ma już zachwytów. W zasadzie nie wyróżnia się niczym na rynku. Posiada jedynie podstawowe funkcjonalności, a jej aktywacja możliwa jest tylko w systemie GOonline Biznes.

Oferta nie obejmuje również firmowego Blik-a, chociaż znajdziemy w niej inne nowoczesne płatności mobilne. Dużym plusem jest szeroka gama form finansowania działalności.

Skorzystają z niej zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże firmy planujące większe inwestycje. Niestety, konto firmowe BNP Paribas nie jest rachunkiem uniwersalnym i nie sprawdzi się w przypadku każdej działalności.

Opłacalne będzie dla dużych przedsiębiorstw o stabilnych przychodach i wysokich wpływach miesięcznych, które obniżą wysokość wielu prowizji.

Konto może również być ciekawym rozwiązaniem dla małych firm rozpoczynających swoją działalność.
Ranking kont