KĄCIK WIEDZY

KĄCIK WIEDZY

 • Numer konta bankowego (NRB) składa się z 26 cyfr i jest naszym identyfikatorem w banku. Składa się z 3 sekcji: liczby kontrolnej rachunku, numeru rozliczeniowego jednostki oraz numeru rachunku bankowego.

 

 • Litery [PL] przed rachunkiem, to element numeru IBAN (Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego). IBAN uzyskujemy, dodając litery PL (w przypadku Polski) przed numer rachunku bankowego.

Kącik wiedzy - Numer rachunku bankowego oraz IBAN

KĄCIK WIEDZY – PRZELEWY

 • Przelew bankowy to najpopularniejszy rodzaj płatności bezgotówkowych. Jest wygodny, szybki i tani (a często darmowy). Środki na koncie odbiorcy, księgowane są zwykle w ciągu 24h. A w przypadku przelewu ekspresowego – nawet w 15 minut po zleceniu. Wyróżniamy kilka rodzajów przelewów: standardowy, szybki, błyskawiczny oraz międzynarodowy.

⇒  Przelew standardowy (Elixir) – czas realizacji przelewów międzybankowych, wynosi minimum 2 godziny. Natomiast przelewy wewnątrzbankowe (w ramach tego samego banku) realizowane w ciągu kilku minut. Informacje o transakcjach przekazywane są między podmiotami w 3 sesjach (porannej, południowej i wieczornej) od poniedziałku do piątku.

⇒  Szybki przelew SORBNET (System Obsługi Rachunków Banków w Narodowym Banku Polskim) to system rozliczający operacje w czasie rzeczywistym. Zaletą tej formy przelewu, jest jego szybkość (zwykle do 1h) oraz brak ograniczenia wysokości transferowanej kwoty. Jego wadą są wysokie opłaty za realizację usługi (zwykle między 30 a 40 złotych). SORBNET jest dobrą opcją dla przelewów wysokokwotowych.

⇒  Przelew błyskawiczny Blue Cash oraz Elixir Express. Oba obsługują transakcje 7 dni w tygodniu. W pierwszym systemie, środki na rachunek odbiorcy, trafiają często już po 15 minutach. Blue Cash obsługuje każdy bank w Polsce. Z kolei Elixir Express nie jest dostępny we wszystkich bankach, ale za to jest bardzo bezpieczną formą rozliczeń, ponieważ pieczę nad poprawnością operacji, trzyma nad nim Krajowa Izba Rozliczeniowa.

⇒  Przelew międzynarodowy (SEPA) realizowany jest w walucie Euro, w obrębie państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii oraz Lichtensteinu.

Kącik wiedzy - Przelewy

 • Zlecenie stałe to rodzaj wydanej bankowi dyspozycji, który zobowiązuje się do przekazywania określonej sumy pieniędzy w ustalonym terminie (np. konkretnego dnia miesiąca) na rzecz wybranego odbiorcy. Najczęściej zlecenia stałe charakteryzują się stałą kwotą. Ta usługa ułatwia płacenie stałych zobowiązań (np. czynszu, rat, czy abonamentu), ponieważ bank automatycznie pobierze środki z naszego konta i przekaże je na wskazany wcześniej rachunek.

 

 • Polecenie zapłaty jest przelewem, w którym właściciel rachunku wyraża zgodę na obciążanie swojego konta przez określonego odbiorcę. Usługa najbardziej sprawdza się w regulowaniu płatności o zmiennej wartości (np. rachunków za wodę, prąd, gaz).

 

Kącik wiedzy - Karty płatnicze

KĄCIK WIEDZY – KARTY PŁATNICZE

 • Karta płatnicza służy do płatności bezgotówkowych, jest wydawana przez instytucje finansowe – przeważnie banki. Można nią regulować należności za wybrane usługi oraz towary a także wypłacać gotówkę z bankomatu. Rozróżniamy kilka rodzajów kart:

⇒  Karta debetowa to najpopularniejsza forma „plastikowego pieniądza”. Wydawana jest standardowo do konta osobistego. W chwili przeprowadzania transakcji, bank obciąża nasz rachunek. Aby płatność mogła dojść do skutku, klient musi posiadać na koncie odpowiednią ilość środków. Ponieważ karta debetowa (wbrew swojej nazwie) nie pozwala na powstanie ujemnego salda.

⇒  Karta kredytowa opiera się na limitach, które przyznaje bank. Właściciel karty, otrzymuje co pewien czas zestawienie transakcji wykonanych kartą oraz informacje dotyczące terminu oraz sposobu ich spłaty. Jeśli przekroczony zostanie tzw. okres bezodstetkowy (przeważnie wynosi 30 dni), trzeba liczyć się z dodatkowym oprocentowaniem od zaciągniętych zobowiązań.

⇒  Karta przedpłacona (prepaid) wymaga zasilenia przy pomocy przelewu bankowego. Wysokość przeprowadzanych przy jej użyciu transakcji, jest ograniczona wysokością salda karty i nie może być przekroczona.

⇒  Karta zbliżeniowa umożliwia realizację płatności bezstykowych, za pomocą przyłożenia tejże karty do terminala płatniczego. Karta zawiera w sobie chip i/lub pasek magnetyczny oraz antenkę. W Polsce można dokonywać nimi błyskawicznych płatności bez podawania PIN-u do 50 złotych. Powyżej tej sumy, wymagane jest zatwierdzenie operacji kodem PIN lub podpisem.

Podobnie funkcjonują również naklejki zbliżeniowe, które można przymocować np. do telefonu komórkowego.

Najpopularniejszymi markami kart płatniczych są Visa, MasterCard oraz American Express.

Kącik wiedzy - Cashback i Moneyback

KĄCIK WIEDZY – CASHBACK I MONEYBACK

 • Cashback to rodzaj usługi, umożliwiającej wypłatę gotówki w momencie płacenia za usługi lub produkty. Robienie cashback-ów umożliwiają karty debetowe a jednorazowo można wypłacić maksymalnie 200 złotych.

 

 • Moneyback to zwrot części wydatków za wykonane przez klienta transakcje bezgotówkowe. Płacąc kartą, uczestnik programu moneyback, – uprawniony jest do otrzymania zwrotu, wynoszącego najczęściej między 1-5% wartości zakupów.

 

Kącik wiedzy - płatności elektroniczne

KĄCIK WIEDZY – PŁATNOŚCI

 • Płatności NFC, czyli możliwość płacenia zbliżeniowego za pomocą telefonu komórkowego. Bank udostępnia klientowi wirtualną kartę, która zapisywana jest na karcie SIM. Warunkiem korzystania z usługi, jest posiadanie telefonu z anteną NFC, specjalnej karty SIM NFC oraz aktywowanie usługi u operatora. Chcąc zapłacić telefonem, uruchamiamy aplikację oraz zbliżamy go do czytnika.

 

 • Płatności HCE, umożliwiają płacenie smartfonem. Usługę praktykuje marka kart płatniczych Visa. Zasada działania jest podobna do technologii NFC, z tą różnicą, że HCE nie wymaga posiadania dedykowanej karty SIM.

 

 • BLIK – system płatności mobilnych, umożliwiający użytkownikom smartfonów, dokonywanie płatności w sklepach, przez internet oraz wypłacanie gotówki z bankomatów.
Ocena internautów
[Ogółem: 1 Średnio: 5]