DARMOWE KONTO INTERNETOWE BEZ STAŁYCH DOCHODÓW

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych, z którego korzystają konsumenci.

Założenie konta jest bardzo proste i niczym nieuwarunkowane, natomiast przeniesienie całej procedury do internetu pozwala dodatkowo zaoszczędzić sporo czasu.

Co warto wiedzieć o darmowym koncie internetowym bez stałych dochodów? Czy prowadząc je, można uniknąć dodatkowych opłat?

Jakie usługi są dostępne dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego?

Konto bankowe to jeden z najpowszechniejszych produktów, do którego dostęp ma dziś niemal każdy. Obecnie większość formalności związanych z założeniem i prowadzeniem rachunku można załatwić bez wychodzenia z domu, przez internet. Jego posiadacze mają możliwość:

 • dokonywania płatności bezgotówkowych,
 • wypłacania gotówki z bankomatów,
 • realizacji przelewów bankowych,
 • realizowania zleceń zapłaty,
 • korzystania z innych usług w ramach bankowości internetowej.

Podstawowy rachunek można otworzyć w każdym banku, jednak oferty są bardzo zróżnicowane, zwłaszcza mając na uwadze ewentualne koszty, jakimi zostanie obciążony klient. Najczęściej bowiem banki warunkują, kiedy prowadzenie konta będzie bezpłatne.

Czym są stałe dochody?

Pojęcie stałych dochodów nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, jednak należy rozumieć przez nie wpływy o określonej kwocie, które co miesiąc otrzymuje posiadacz rachunku. Mogą one stanowić jego wynagrodzenie, emeryturę, rentę lub też wywodzić się z innego świadczenia.

Dla banku najważniejsza jest kwota, jak każdego miesiąca wpływa na konto. Posiadanie stałego dochodu nie stanowi obecnie warunku, jaki należy spełnić, aby móc otworzyć rachunek osobisty.

W praktyce oznacza to, że prawo do jego prowadzenia mają nawet osoby uzyskująca dochody incydentalnie bądź w niejednoznacznie określonej wysokości. Stałe dochody mogą natomiast stanowić punkt wyjścia w kwestii obciążenia klienta ewentualnymi opłatami za prowadzenie konta.

Niektóre banki wymagają bowiem, aby co miesiąc na rachunek wpływała określona kwota środków pieniężnych – 500 zł, 1000 zł czy 2000 zł.

Jeśli zostanie spełniony ten warunek, klient będzie mógł korzystać z konta za darmo, jeśli nie – zostanie pobrana opłata w odpowiedniej wysokości.

Niemniej jednak w dalszym ciągu dla banku najważniejsza jest kwota, jaką co miesiąc zasilany jest rachunek, natomiast zdecydowanie mniejszą rolę odgrywa to, z jakiego tytułu została ona otrzymana.

Czym charakteryzuje się konto bez stałych dochodów?

Konto bankowe bez regularnych dochodów w rzeczywistości nie różni się od tego, które wykorzystywane jest na przykład do dokonywania rozliczeń z pracodawcą czy organem rentowym. Za jego pośrednictwem można więc realizować przelewy oraz dokonywać płatności.

Obecnie posiadanie konta w konkretnym banku otwiera też drogę do korzystania z innych produktów, na przykład oszczędnościowych.

Często klientom proponowane są lepsze warunki współpracy. Konto bez stałych dochodów różni się od klasycznego tym, że bank nie warunkuje nałożenia ewentualnych opłat od tego, czy w danym miesiącu na rachunku zostaną odnotowane wpływy w konkretnej wysokości.

Saldo rachunku może wynosić 0 zł, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niego jest praktycznie niemożliwe.

Gdzie i jak założyć konto bez stałych dochodów?

Konto bankowe bez stałych dochodów jest powszechnie dostępnym produktem. Można je założyć w każdym banku, także przez internet. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku, a także podpisanie umowy.

Można to zrobić poprzez bankowość elektroniczną, jednak w tym przypadku należy posiadać już konto w innym banku. Jeśli klient zakłada rachunek po raz pierwszy, będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość:

 • przez selfie,
 • za pośrednictwem infolinii,
 • za pośrednictwem kuriera,
 • osobiście w oddziale banku.

Darmowe konto internetowe bez stałych dochodów dostępne jest zarówno dla osób pełnoletnich, jak i dzieci, które ukończyły 13. rok życia. W tym ostatnim przypadku wymagana jest jednak zgoda opiekuna.

Darmowe konto internetowe bez stałych dochodów – czy rzeczywiście jest bezpłatne?

Większość banków posiada w swojej ofercie konto bez regularnych wpływów, jednak nie zawsze jego prowadzenie nie będzie wiązało się z żadnymi opłatami. Najczęściej bowiem klient musi spełnić pewne warunki, aby bank nie obciążył go dodatkowymi kosztami. Wymaga się więc, aby:

 • dokonać określonej liczby płatności bezgotówkowych w miesiącu,
 • dokonać płatności bezgotówkowych na określoną kwotę,
 • wykonać określoną liczbę przelewów,
 • korzystać z bankowości internetowej w zakresie określonym w umowie.

Każdy bank może wymagać innych aktywności ze strony klienta, które zwolnią go z konieczności ponoszenia opłat. Darmowe konto internetowe bez stałych dochodów w rzeczywistości nie będzie więc całkowicie darmowe, jeśli nie są za jego pośrednictwem prowadzone żadne operacje.

Podstawowy Rachunek Płatniczy – najprostsze konto bankowe bez stałych wpływów

W Polsce, na mocy unijnej dyrektywy PAD, można otworzyć i prowadzić Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Celem jest wprowadzenia było umożliwienie wszystkich zainteresowanym posiadania konta bankowego. Na co dotychczas nie mogli sobie pozwolić, na przykład ze względu na wysokie koszty jego prowadzenia. W ramach PRP klient nie ponosi opłat za:

 • prowadzenie rachunku,
 • wydanie i obsługę karty debetowej,
 • wypłatę gotówki z własnych bankomatów,
 • 5 przelewów w miesiącu,
 • wypłatę środków z innych bankomatów 5 razy w miesiącu.

Podstawowy Rachunek Płatniczy może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która nie posiada konta w innym banku. Klient nie ma za jego pośrednictwem dostępu do produktów oszczędnościowych ani kredytowych – może jedynie realizować najprostsze operacje bankowe.

Niemniej jednak warto pamiętać, że w tym przypadku prowadzenie konta jest darmowe i niczym nieuwarunkowane. Nie trzeba więc osiągać wpływów w określonej wysokości ani w inny sposób aktywnie korzystać z rachunku.

Konto bankowe bez stałych dochodów – czy warto je założyć?

Konto bankowe bez stałych dochodów to produkt dla osób, które nie osiągają miesięcznych wpływów w określonej wysokości.

Będzie ono doskonałym rozwiązaniem dla studentów, bezrobotnych, osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych czy tych, którzy rozważają założenie drugiego rachunku bankowego.

Niemniej jednak, chcąc korzystać z pełni możliwości, jakie dają obecnie banki, trzeba od czasu do czasu zasilać konto pewnymi kwotami. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku osób, które chciałyby otworzyć dodatkowo linię kredytową.

Bank ocenia bowiem ich zdolność kredytową na podstawie otrzymywanych na rachunek wpływów. Ważne, aby były one regularne i pochodziły z pewnego źródła.

Darmowe konto bankowe bez stałych dochodów, co do zasady, nie powinno wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat. Tymczasem w praktyce okazuje się, że klient może zostać obciążony kosztami, jeśli nie wykonuje pewnych operacji określonych w umowie.

Założenie darmowego konta nie jest więc najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy ma ono pełnić jedynie rolę rachunku technicznego, z którego klient będzie korzystał incydentalnie.

Podobnie w przypadku, gdy planuje on ulokować na nim swoje oszczędności. O wiele lepszym wyjściem będzie założenie konta oszczędnościowego lub lokaty bankowej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy czy klasyczne konto?

Klient ma prawo założyć Podstawowy Rachunek Płatniczy, jednak w przypadku, gdy zamierza on korzystać z szeregu możliwości, jakie daje dziś bankowość, nie będzie to optymalne rozwiązanie.

W przypadku klasycznego konta należy liczyć się z koniecznością spełnienia pewnych warunków, aby nie ponosić dodatkowych opłat. Niemniej jednak można znaleźć wiele ofert rachunków, na które nie trzeba otrzymywać stałych, miesięcznych wpływów.

Najczęściej w tym przypadku klient zobowiązany będzie dokonać płatności kartą określoną ilość razy bądź na określoną kwotę, lecz ten warunek zwykle okazuje się prostszy do spełnienia.

Tymczasem PRP to w rzeczywistości produkt bankowy, który służy do realizacji wybranych transakcji. Te z mocy prawa mogą dodatkowo podlegać limitom – https://rf.gov.pl/faq-rachunek-darmowy/

5/5 - 1 głosów
Ranking kont